El document de Política de Desenvolupament de la Col·lecció és un text de referència que conté els principis i criteris que regeixen la selecció del fons documental de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, així com la forma d’adquisició, el seu processament i la seva conservació.

És el resultat d’una anàlisi de les necessitats informatives de la ciutat i l’aplicació dels estàndards per a biblioteques públiques. Els objectius són formar una col·lecció coherent a nivell de xarxa (fons únic de ciutat) i establir mecanismes d’avaluació i millora continuada per garantir-ne el valor i la utilitat.

El document representa així mateix un compromís de difusió de les línies de treball per a la col·lecció, ja que es dirigeix tant als professionals i responsables encarregats de formar-la com en general a tots els usuaris que estiguin interessats. Es tracta d’una eina viva que s’anirà actualitzant amb revisions.

El document es complementa amb dues extensions que amplien apartats fonamentals de la col·lecció com són la col·lecció local i els fons especialitzats.

TOP