Donatius

La Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona accepta principalment documents que pertanyin a:

 • La col·lecció local.
 • Els fons especialitzats i centres d’interès.

També pot acceptar altres fons definits en el document de Política de desenvolupament de la col·lecció que suposin un benefici per la xarxa, que tinguin un interès per als seus usuaris i compleixin algun dels requisits següents:

 • Novel·les i obres literàries actuals i en bon estat.
 • Obres de ciència que no superin els tres anys d’antiguitat.
 • Obres d’humanitats que no superin els cinc anys d’antiguitat.

No s’agafaran com a donatius:  

 • Documents en mal estat de conservació (fulls grocs, guixats, bruts, trencats…).
 • Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara manual d’informàtica, gramàtiques… o que hagin perdut vigència.
 • Llibres de text i llibres escolars.
 • Enciclopèdies.
 • Llibres amb un contingut massa especialitzat per a una biblioteca pública.
 • Obres en volums que no siguin completes.
 • Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

Si us plau, abans de venir amb els llibres, poseu-vos en contacte amb nosaltres i un cop tingueu la conformitat de la biblioteca s’acordarà un dia per realitzar l’entrega. El personal de les biblioteques no es desplaçarà als domicilis per recollir els donatius.

On més podeu fer donatius

TOP