És un centre d'interès que es troba a les diverses biblioteques de la xarxa on es pot trobar informació relacionada amb el món de la infància: embaràs, lactància, criança, nutrició infantil, jocs i entreteniment per als infants, entre altres. Està adreçada a pares, mares, tutors, educadors i persones que tenen cura dels infants.

TOP