Normativa i reglament

Aquí pots consultar la normativa per obtenir el carnet d’usuari i el reglament que estableix les condicions generals i ús dels recursos i serveis de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

Normativa

Consulta la La Normativa reguladora del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats

La normativa  fixa les condicions per a l’emissió del carnet al conjunt de les biblioteques i bibliobusos de la província i es pot consultar al portal web de la XBM.  També estableix les bases d'ús dels serveis bibliotecaris associats al carnet (en especial, el servei de préstec i el servei d'accés públic a Internet) per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la província i garantir la igualtat i equitat en la prestació dels serveis.

Reglament

Consulta el Reglament d’ús de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona 

El reglament determina els drets i deures de les persones usuàries de les biblioteques de Badalona. Els drets són la relació de compromisos de l’equip de les biblioteques cap als ciutadans i els deures són la relació d’obligacions dels ciutadans en l’accés i us dels recursos i serveis de les biblioteques. El seguiment i compliment d’aquest reglament és necessari per al bon ús dels recursos i serveis de les sis biblioteques de Badalona.

TOP