Clubs de lectura i programa d’activitats que combinen i connecten les tertúlies literàries amb altres disciplines de l’àmbit de la cultura i el patrimoni badaloní. Col·loquis amb autors i/o experts, exposicions, rutes literàries, visites guiades i espectacles, entre d’altres. A més, ofereix fòrums en línia i activitats en streaming com a eina de participació i d’enriquiment del debat. Entre altres objectius, aquest programa té la voluntat de promocionar els autors locals, fent-los partícips del debat, així com les obres premiades amb el Premi Ciutat de Badalona. També té en compte altres activitats culturals de ciutat significatives.

Clubs de lectura i tertúlies

Visites d’autors i presentacions de llibres

Cicle Va de Novel·la Històrica

Biblioteques amb DO

Literatura i màgia

Programa dirigit a públic infantil i familiar en el qual el protagonista és el conte. El conte tractat pedagògicament per a despertar l’interès per la lectura, i el conte com a espectacle vinculat a les arts plàstiques, escèniques i a la música. S’organitzen cicles formatius en la mediació lectora i també es dedica una especial atenció  a la franja de 0 a 3 anys. A més, es tenen en compte les commemoracions d’autors i obres literàries.

S’ofereixen activitats en format presencial i/o en línia 

Contacontes i espectacles de petit format

Laboratoris de lectura

Tallers i altres activitats formatives i d’experimentació

Cicles de pedagogia del conte

•    Activitats orientades a la divulgació i sensibilització d’altres àrees del coneixement (salut, ciència, medi ambient, història…) que treballem amb aquells departaments municipals i/o supramunicipals (Diputació/Generalitat) que tenen atribuïdes les competències en aquestes matèries, així com amb agents socials i culturals que que tenen objectius compartits.

                               Biblioteca i Salut / Seguretat Vial / Medi Ambient

•    Activitats creatives vinculades amb el món de les arts: cinema, teatre, màgia.

                               Espectacles de màgia i tallers de mags (Li-Chang) / Harry Potter Book Night / Filmets / Presentació d’espectacles del Zorrilla

•    Activitats de descoberta, bibliolabs i altres activitats d’experimentació, tallers de coneixement, exposicions, dinamització digital, jocs didàctics

                               Univers Internet / Bibliolabs

•    I molt més!

                               Tallers, píndoles formatives, exposicions, tardes de joc, Súper Nit de TV3

Projectes propis de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona. Projectes que responen a objectius marcats en el pla d’acció departamental i que es concreten en activitats que ja formen part de la programació permanent de les biblioteques. Difusió i promoció de la cultural tradicional i popular local, dels fons especialitzats i projectes que s’articulen comptant amb agents culturals locals.

•    D’Art Flamenc

Contes i espectacles pedagògics / Tertúlies

•    És festa. Cultura tradicional i popular local

Contes de maig i altres contes badalonins / Tallers d’activitats i jocs / Fanalet, conte i crida als Reis / Sant Jordi al carrer

Les jornades de biblioteques de Badalona s’organitzen cada dos anys. Són iniciativa de la Comissió de dinamització lectora, de la qual formen part: el Servei Educatiu Ciutat de Badalona del Departament d’Ensenyament, representants de l’Àmbit de Badalona Educadora de l’Ajuntament de Badalona, a través de la Xarxa Municipal de Biblioteques del Servei de Cultura, i de tècnics del Servei d’Educació.

TOP