Tres llibres que t’emportaries a una illa deserta amb….

Sara Jaramillo Klinkert

Todavía me cuesta creer que apenas treinta y cinco gramos de acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una família.

Cómo maté a mi padre (Lumen 2020), òpera prima, de la periodista i escriptora colombiana Sara Jaramillo, t’absorbeix i t’atrapa des del minut u. Només us podem dir que el llegiu, el gaudiu i el patiu. Però, llegiu-lo!

Dimecres 28 d’abril a les 19 h a l’IG Live de @badabiblios

#BadaBiblios #SaraJaramillo #CómoMatéAMiPadre #Lumen #TertúliaTresLlibresQueTemportariesAunaIllaDeserta #OperaPrima #BibCanyadó #BibliosBadalona