El tàndem biblioteca i món digital

Us presentem el nou portal web de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, un espai on totes les biblioteques de la ciutat compartim el nostre projecte web 2.0. En uns moments en que està tant vigent el debat sobre el futur de les biblioteques a l’era digital, en que el format en paper sembla condemnat a ser substituït pels e-books i per la gran quantitat de productes que serveixen de plataforma a Internet (tablets, Smarphones, etc.), la realitat és que ni el nombre d’usuaris ni el préstec de llibres ha disminuït a les nostres biblioteques, ans al contrari, s’ha incrementat.

La biblioteca no és només un lloc on es guarden i es presten llibres, és un centre de coneixement i ho ha estat sempre, és el lloc on es cura de la ignorància. Com deia en Jackes Benigne Bossuet: ‘A l’antic Egipte, les biblioteques eren considerades un tresor dels remeis de l’ànima. Efectivament, en elles es curava la ignorància, la més perillosa de les malalties i l’origen de totes elles.’.

Les biblioteques municipals han esdevingut espais de cohesió social i de trobada dels veïns, han ampliat quantitativament i qualitativament l’oferta d’activitats culturals i de coneixements, fan ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, amb la voluntat d’atendre les demandes i necessitats dels usuaris, i contribueixen, d’una manera clara a la formació i al desenvolupament de la societat i al progrés intel•lectual dels ciutadans. El fet que les biblioteques universitàries actualment s’anomenin CRAIS -centres de recursos per a l’aprenentatge i la investigació- és també un indicador més de que la missió de la biblioteca va molt més enllà que la de ser lloc on es guarden els llibres.

El món digital ens proporciona eines que ens faciliten el compliment de la nostra missió i des de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona ens adherim a aquestes eines amb la voluntat de difondre les activitats, d’informar del fons i dels serveis de les biblioteques, de mantenir informats de les novetats als usuaris, de potenciar-ne la participació, d’establir canals de comunicació i participació més directes entre els usuaris i la biblioteca, i de crear els mecanismes per detectar les tendències i necessitats dels usuaris.