El programa de tertúlies 2019-2020 engloba els clubs de lectura presencials, les tertúlies temàtiques i les activitats literàries:

Un club de lectura és un espai per posar en comú l’experiència lectora sobre una obra i enriquir col·lectivament la significació d’aquesta, comentant-la i intercanviant opinions. Requereixen inscripció anual, d’octubre a juny, i el compromís d’assistir a les trobades mensuals.

Són la novetat del programa de tertúlies de l’any 2019-2020. La dinàmica és diferent de la dels clubs de lectura presencials ja que no tenen una periodicitat determinada, sinó que les trobades se celebren en dates concretes. Es tracta de tertúlies ofertes per autors i/o periodistes que giraran al voltant d’una temàtica tenint diverses obres com a referència. Els interessats s’han d’inscriure a la trobada i poden triar la lectura que vulguin de la bibliografia proposada.

A banda dels clubs de lectura i les tertúlies temàtiques, s’organitzen activitats que vinculen la literatura amb altres disciplines culturals i amb el patrimoni local.