Adaptació en francès del conte d’Antoine de Saint-Exupéry.