quin-temps-tenim-imatge2De l’11 al 31 de març, a la Biblioteca Can Casacuberta

En commemoració del Dia Internacional de la Dona

L’objectiu d’aquesta exposició és explicar de què parlem quan ens referim als usos del temps, tot mostrant els diferents aspectes que hi tenen relació, i posar de relleu la necessitat de trobar un equilibri entre les diferents activitats de la vida quotidiana. Les dificultats per harmonitzar el temps que dediquem a l’àmbit laboral, personal, social i familiar, han convertit la gestió del temps en una de les qüestions prioritàries per al benestar de les persones. Per què ens falta temps? Com es pot fer compatible la jornada laboral amb les necessitats de cura i atenció de les persones?Qui se n’ha d’ocupar?Els rols tradicionals de gènere, que assignaven les tasques de reproducció i sosteniment de la vida exclusivament a les dones, ja no tenen vigència i és necessària una reorganització del temps, tant per a les dones com per als homes, per poder garantir el benestar de totes les persones.

Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania. Departament d’Acció social i Ciutadania. Direcció general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball. Departament de Treball.

 Més informació: gencat.cat