Introduir els nens i les nenes en la ciència amb experiments o lab utilitzant materials propers i senzills que tots tenim a casa: llet, sabó, glaçons, pots, retoladors, … en família.

Els llibre conté 52 fitxes on detalla els materials, instruccions i pautes a seguir, l’explicació científica i un plus d’idees per enriquir l’experiment. Estan agrupades en distints aspectes de la ciència: botànica, reaccions químiques, biologia, física, electricitat, …

L’experiència de l’autora treballant durant 10 anys en uns laboratoris d’investigació de biologia molecular i com a mare, aporten el caire familiar dels experiments.

Disponible a les nostres biblioteques

Recomanat per la Biblioteca Sant Roc