Recorda que…

 • Els infants han de venir acompanyats d’una persona adulta.
 • L’ordre i el silenci són necessaris.
 • Cal portar el carnet.
 • Els llibres consultats cal deixar-los al carro.
 • Per fer treballs manuals, tertúlies o classes particulars disposes de la sala tallers.
 • Cal mantenir l’ordre de les taules i cadires.
 • Només es permet dues persones per ordinador.
 • Reunir-te al voltant d’una taula per parlar molesta als altres.
 • Jugar dins i fora de la biblioteca, córrer i entrar amb patinet és inadequat.
 • Menjar i beure s’ha de fer fora de la biblioteca. Només serà permès alletar i donar el biberó als nadons.
 • Utilitzar el mòbil molesta als altres.