Autors i obra local

 

Francesc Solé i Campanys

Solé i Campanins, Francesc