En aquest llibre, l’autor sintetitza les pautes necessàries perquè l’adult pugui conèixer el panorama tecnològic actual i orientar el menor. Es contemplen no només les bondats de la tecnologia, sinó també la influència directa i negativa que aquesta pot exercir sobre nens i joves; en aquest sentit, l’autor analitza i desgrana fenòmens com el ciberbullying, grooming, sexting, etc. Recomanacions, programes, adreces web d’utilitat … s’ofereixen en aquest llibre d’una manera ordenada i complementari als continguts, el que indubtablement ajuda a la seva comprensió.

Sens dubte, es tracta d’una obra que tots els pares i educadors haurien de conèixer.

Disponible a les nostres biblioteques.

Recomanat per la Biblioteca Llefià -Xavier Soto