En els últims trenta anys l’índex de càncer ha augmentat més d’un 40%. En aquest mateix període, l’increment de malalties com la leucèmia i els tumors cerebrals en nens ha estat, aproximadament, del 2%. Es constaten una evolució similar en problemes d’origen neurològic i múltiples disfuncions en la reproducció. Com podem explicar l’augment d’aquestes patologies?

Hi ha milers de molècules químiques que han envaït la nostra alimentació des de la Segona Guerra Mundial.

L’autora ha traçat el viatge des dels pesticides usats en l’agricultura moderna fins als nostres plats quotidians carregats d’additius i plàstics “aptes” per a l’alimentació.

Disponible a les nostres biblioteques.

Recomanat per la Biblioteca Lloreda