Dijous 18 de juny a les 17 h, en directe a l’Instagram Live de Badabiblios a cárrec de Rah-mon Roma.

 

 

Desmuntar és desordenar, i és reordenar, reinterpretar, imaginar i fantasiejar. Poemes, filastrofes, cançons, respostes als perquès, contes… Una estona farcida de la creativitat, la fantasia i l’humor d’en Gianni Rodari.

G I A N N I R O D A R I
R O N D I N I A R A I G
G R A N D I I R O N I A
…juguem plegats?

Aquest 2020 és Anni Rodari, centenari del naixement de Gianni Rodari, que fou mestre, escriptor, pedagog, guionista, poeta i periodista italià.

És una de les figures més rellevants de la literatura. La seva obra, creativa i farcida d’humor, trenca els esquemes preestablerts i ajuda a reflexionar sense prejudicis tot provocant la formulació de noves preguntes.

Per a mes informació: Web de Rah-mon Roma