El passat dijous 2 de juny es va presentar la Taula local de la infància i l’adolescència de la ciutat de Badalona, un espai global on es discutirà d’una manera transversal com millorar les polítiques relacionades amb els infants i els adolescents. L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabaté, i representants de serveis i entitats municipals que tracten amb els infants i adolescents.

1

Aquesta iniciativa se situa en el marc del que estableix la ‘Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència’ i és fruit de la voluntat del govern de Badalona de prioritzar l’atenció a aquest col·lectiu en complicitat i de forma cooperativa amb els tots agents socials que hi estan implicats.

La Xarxa Municipal de Biblioteques també participa en aquest projecte, en tan que és un servei públic depenent de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. Esperem que la nostra aportació pugui contribuir a millorar l’actuació i les respostes de totes les entitats badalonines implicades en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència.