Per pintar no cal fer servir només pintures. Hi ha d’altres materials, que normalment tenim a casa, que també ens poden anar bé per expressar-nos.

Només cal imaginació.