En l’educació hi comptem tots, Pares, professor, adults, … i bibliotecaris.
Una dels aspectes més important en l’educació és el govern de les emocions. Els infants encara no controlen les seves emocions i els adults els hem d’ensenyar a conviure amb la felicitat i l’alegria però també amb la decepció i desil•lusió. Hem de gestionar tots els sentiments.
Aquest llibre explica els sentiments que provoquen la quantitat de situacions bàsiques que tenim els adults i que per als infants resulten un desafiament a la seva capacitat de comprendre. Llibre dirigit per als pares perquè els hi expliquin als seus fill i reflexionin sobre els problemes que comporta la quotidianitat i com abordar-los.
Abordar des de l’estar il•lusionat per un viatge, per exemple, passant per l’enyorança d’un familiar, fins la gelosia cap a un germanet.
Aquesta lectura pot anar acompanyada de la col•lecció de llibres Emocions de l’editorial Salvatella de l’autora Mireia Canals

Disponible a les nostres biblioteques

Recomanat per la Biblioteca Pomar